Ajankohtaista - uutiset

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Valiokunta-podcastissa pohditaan ilmastotyön kytkentää kunnan talousjohtamiseen – Mitä kunnassa tulee huomioida ilmastotyön mukaan ottamisessa kaikkeen toimintaan?

Kun EU-sääntely ja kansallinen lainsäädäntö lisäävät kuntien velvoitteita ilmastotavoitteisiin pyrkimisessä, kaikkien kuntien kannattaisi kiinnostua myös talousjohtamisen ja ilmastotyön kytkemisestä t...

15.5.2023
Kuntien digitalisointiviikko: Ilmasto- ja taloustiedolla johtaen kohti kestävää kuntaa 6.6.2023, klo 09.00

Kuntien ilmasto- ja talousjohtamisen integraatiota on työstetty kahdessa hankkeessa. Työssä on korostunut tiedon, tiedolla johtamisen sekä tietojärjestelmien tarve ja merkitys.

10.5.2023
Tiedolla johtaminen hyötykäyttöön Fisu-kunnissa

Fisu-verkoston kunnat jatkavat ilmasto- ja talousjohtamisen integrointityötä pureutumalla kuntien tiedolla johtamisen niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat ilmastotyön tuloksellisuuteen ja kustannuksii...

16.3.2023
Valjasta resurssiviisaustieto hyötykäyttöön – katso Kuntaliiton taloustorstai 30.3.2023

Resurssiviisaat Fisu (Finnish Sustainable Communities) -kunnat ovat yhdessä rakentaneet mallin ilmasto- ja talousjohtamisen kytkemiseksi. Tämä tarjoaa kaikille kunnille apua siihen, kuinka ilmastotyö ...

3.3.2023
Motiva ja Suomen ympäristökeskus: Ilmasto- ja talousjohtamisen malli kaikille kunnille sovellettavaksi

Resurssiviisaat Fisu (Finnish Sustainable Communities) -kunnat ovat yhdessä rakentaneet mallin ilmasto- ja talousjohtamisen kytkemiseksi. Tämä tarjoaa kaikille kunnille apua siihen, kuinka ilmastotyö ...

25.1.2023
Joensuun kaupunki liittyi kansainväliseen kestävän kehityksen ICLEI-verkostoon

Joensuun kaupunki liittyi kansainväliseen kestävän kehityksen ICLEI-verkostoon kaupunginhallituksen päätöksellä KH 26.09.2022 § 348. ICLEI (Logal Governments for Sustainability) on kaupunkien ja kunti...

21.12.2022
Blogi: Kunta on hidas laiva kääntää

Resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien (Fisu, Finnish Sustainable Communities) kanssa on kaksi vuotta pohdittu ja kokeiltu, miten kuntajohtamista voisi kehittää niin, että ilmastotoimista saataisiin os...

21.12.2022
Pyöräliikenteen ratkaisut ja suositut kaupunkipyörät – Kuopio on vuoden pyöräilykunta 2022

Pyöräilykuntien verkosto ry on valinnut Kuopion vuoden pyöräilykunnaksi 2022. Valinnan taustalla on kaupungin pitkäjänteinen työ pyöräilyn edistämiseksi. Investointitaso kestäviin liikkumismuotoihin o...

20.12.2022
Kestävyysloikka-palvelulla näkyvyyttä vaikuttaville ratkaisuille

Vantaan kaupunki kannustaa alueen yrityksiä ja muita toimijoita jakamaan vaikuttavia ilmasto-, kiertotalous- ja luontoratkaisujaan Kestävyysloikka-palvelussa. Kun hyviä esimerkkejä ryhdytään hyödyntäm...

8.12.2022
Kuntien ilmastotekojen hyödyt jäävät vajaiksi ilman tehokasta viestintää

Tieto kuntien ilmastoteoista jää leviämättä, koska kunnissa on haasteita löytää resursseja ilmastoviestinnälle. Suomen ympäristökeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan nopea tapa edistää ilmastoviestinnä...

8.12.2022
Rii­hi­mäen kier­rä­tys­kes­kuk­sel­la en­nä­tyk­sel­li­sen hyvä vuo­si

Riihimäen kierrätyskeskuksen toiminta on kasvanut usean vuoden ajan ja käynnissä olevasta vuodesta on tulossa ennätyksellisen hyvä.

7.12.2022
Joensuu: Ilmastokumppanuushanke vahvisti ilmastoyhteistyötä kaupungin, yritysten ja yhteisöjen välillä

Ilmastokumppanuusverkosto – kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hankkeessa kehitettiin Joensuun kaupungin koordinoiman ilmastokumppanuusverkoston toimintaa ja vaikuttavuutta. Vuonna 2021 Ilmastotori...

1.12.2022
Kutsu: Lisätehoa ilmastotyöhön kytkemällä ilmasto- ja talousjohtaminen yhteen

Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (REETTA) -hankkeen tuloksia esitellään ja kiperistä kysymyksistä keskustellaan Kunta-tv:n livelähetyksessä 14.12.2022, klo 13.–14.30.

25.11.2022
LPR: Työkaluja, pilotointeja, toimintamalleja ja verkostoja kiertotalouden edistämiseksi

Lappeenrannassa järjestettiin yhteistyössä neljän raja-alueyhteistyöohjelman hankkeen (BBC1, Cata3Pult, Cool4City, LALAPETE) loppuseminaari 22.-23.11.2022. Kiertotalous ja innovaatiot kasvun vauhditta...

24.11.2022
LPR: Synergiset liiketoiminta -caset raportti on julkaistu

Cata3Pult -hanke on julkaissut englanninkielisen julkaisun Business cases development in public-private partnership within three pillar green focuses, joka löytyy kokonaisuudessaan täältä. Julkaisu on...

21.11.2022
Rii­hi­mäen kau­pun­ki sääs­tää ener­gi­aa las­ke­mal­la ti­lo­jen läm­pö­ti­lo­ja ja sul­ke­mal­la sau­no­ja

Riihimäen kaupunki varautuu tulevaan talveen ja mahdolliseen energiapulaan vähentämällä energiankulutusta ja varautumalla sähkökatkoksiin. Kaupungin säästötavoite sähkönkäytössä on 15 prosenttia. Kaup...

21.11.2022
Autoton arki on mahdollinen Jyväskylässä

Jyväskylä tukee fiksua liikkumista sujuvalla joukkoliikenteellä. Yrjönkadun pyöräkatu on viimeisin panostus työmatka- ja vapaa-ajan pyöräilyyn.

17.11.2022
Jyväskylän kaupunki sitoutuu pitkäjänteisesti resurssiviisauteen

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmapäivitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 31.10. Ohjelma luotsaa kaupunkia ja kaupunkilaisia kohti kestävää arkea ja toimii kaupungin resurssiviisaustavoitteide...

4.11.2022
LPR: Greenreality Networkin lokakuun 2022 uutiskirje on ilmestynyt

Greenreality Networkin lokakuun uutiskirjeessä Etelä-Karjalassa toimivan energia- ja ympäristöalan verkoston jäsenistön ajankohtaisia kuulumisia sekä loppuvuoden tapahtumia!

19.10.2022
Joensuun kaupunki avasi kaikille avoimen etätyöpisteen Tiedepuistolle

Joensuu kaupunki on perustanut kaikille avoimen etätyöpisteen Tiedepuiston Coworking-tiloihin. Työpiste on käytettävissä alussa kokeilujakson ajan 1.10.2022–31.1.2023. Jos työpisteen käyttöaste on rii...

17.10.2022

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle